Wprowadzenie

Poniżej znajdziecie odnośniki do poszczególnych rozdziałów podręcznika zarządzania projektami. Stanowi on szerokie kompendium wiedzy, ułożone wg wytycznych International Project Management Association, ale nie wyczerpuje wszystkich zagadnień wskazanych w Kanonie wiedzy IPMA.

Pojęcie i cechy projektów

Cykl życia projektu

1. Przygotowanie projektów

1.1.      Biznesowe uzasadnienie podjęcia projektu

1.1.1.   Podejście strategiczne

1.1.2.   Ocena opłacalności projektu (przykład analizy opłacalności)

1.2.      Kreowanie produktów i usług spełniających potrzeby

1.3.      Definiowanie celów projektu

1.4.      Zarządzanie ryzykiem w fazie przygotowania

1.5.      Planowanie kamieni milowych

1.6.      Definiowanie zespołu zarządzania projektem

2. Planowanie projektu

2.1.      Budowanie zespołu

2.1.1.   Definicja zespołu

2.1.2.   Zasady budowania zespołu projektowego

2.1.3.   Rola kierownika projektu w budowaniu zespołu

2.2.      Struktura podziału prac

2.3.      Tworzenie harmonogramu projektu

2.3.1.   Tworzenie wykresów Gantta

2.3.2.   Planowanie czasu przy użyciu metod sieciowych

2.3.3.   Metoda PERT

2.4.      Planowanie zasobów projektu

2.4.1.   Przydzielanie ról w projekcie

2.4.2.   Planowanie harmonogramów zasobów

2.5.      Planowanie budżetu

2.5.1.   Planowanie kosztów bezpośrednich

2.5.2.   Rozkład budżetu w czasie

2.6.      Zarządzanie ryzykiem w fazie planowania

2.6.1.   Identyfikacja ryzyka

2.6.2.   Ocena jakościowa ryzyka

2.6.3.   Ocena ilościowa ryzyka

2.6.4.   Reagowanie na ryzyko

3. Realizacja projektu

3.1.      Metody monitorowania postępu prac

3.2.      Metody mierzenia postępu harmonogramu

3.3.      Metody pomiaru postępu kosztów

3.4.      Analiza wartości wypracowanej (Earned Value)

3.5.      Zarządzanie ryzykiem w fazie realizacji

4. Zamykanie projektu

4.1.      Rozwiązanie zespołu

4.2.      Formalne zamknięcie projektu

4.3.      Kapitalizacja wiedzy w organizacji