Tools4pm.com to nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie projektem, zgodne z metodyką Prince2. Zdefiniowane role dla komitetu sterującego, narzędzia workflow dla dokumentów i raportów projektowych wymienianych pomiędzy kierownikiem projektu a komitetem sterującym, planowanie poprzez przypisywanie wybranych produktów do konkretnych etapów projektu.

Tools4pm.com to proste w użyciu narzędzia planowania i monitorowania dla kierowników projektu. Planowanie produktów cząstkowych, planowanie działań dla ich wytworzenia, przypisywanie ról i odpowiedzialności, tworzenie i zarządzanie kartą projektu, narzędzia zarządzania ryzykiem w projekcie.

Tools4pm.com to zestaw narzędzi wspomagających realizację zadań zespołów wykonawczych zgodnie z zasadami Agile Project Management. Spotkania on-line zespołu, planowanie iteracji, dodawanie historyjek, forum projektowe umożliwiające dzielenie się wiedzą pomiędzy developerami.

Tools4pm.com jest oparty o interfejs sieciowy, co oznacza to, że masz do niego dostęp z każdego miejsca oraz z dowolnej platformy.

Tools4pm.com ułatwi Tobie:

  • komunikację z głównymi interesariuszami projektu
  • komunikację z zespołem
  • tworzenie i zarządzanie przepływem dokumentów projektowych
  • definiowanie kamieni milowych
  • definiowanie etapów realizacji projektu
  • tworzenie ról i przydzielanie obowiązków zespołowi projektowemu
  • planowanie pracy, w tym tworzenie diagramów produktów, WBS, harmonogramu, budżetu
  • monitorowanie pracy i oddawanie do użytku produktów projektu
  • prowadzenie i protokołowanie spotkań on-line zespołu.

Tools4pm.com wykorzystujemy z powodzeniem w naszej pracy z projektami własnymi i klientów.