TematLokalizacjaTerminCena
Team leader
Szkolenie dedykowane wszystkim, którzy rozpoczęli lub zamierzają rozpocząć karierę jako kierownik, leader zespołu, manager czy pod jakąkolwiek inną nazwą stanowiska kierują lub będą kierowali zespołem pracowników. W syntetyczny sposób omawiamy i przede wszystkim szkolimy podstawowy warsztat leadera.
Przejrzyj szczegółowy program…
Warszawa25-26 marca 980 +VAT
Zarządzanie projektami
Szkolenie dedykowane osobom, które kierują, koordynują lub znaczną część swego czasu pracują w zespołach projektowych. Te dwa dni intensywnej pracy podczas szkolenia pozwolą na poznanie i przećwiczenie najbardziej efektywnych narzędzi pracy w projekcie.
Przejrzyj szczegółowy program…
Warszawa4-5 kwietnia980 +VAT
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project
Szkolenie dedykowane osobom, które w swojej pracy w projektach wykorzystują Microsoft Project. Szkolenia pozwala na poznanie i przećwiczenie najczęściej wykorzystywanych narzędzi planowania i monitorowania projektów.
Przejrzyj szczegółowy program…
Warszawa15-16 kwietnia 1050 +VAT