Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi.

Albert Einstein

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego project managera to dobrze trafiłeś. Dedykowany Kierownik Projektu zapewni skuteczną i obiektywną obsługę zarządczą. Gdy Twój projekt jest duży można ją połączyć z pełną obsługą Biura Projektu. Efektywne, tymczasowe lub stałe zarządzanie projektem umożliwi skuteczną realizację przedsięwzięć nie tylko pod względem kosztów, ale także pod kątem zarządzania wiedzą i konfiguracją przedsięwzięcia projektowego.

Zarządzanie projektami wymaga dedykowanych, specjalistycznych zasobów oraz angażuje czas kadry zarządzającej organizacji. Wykorzystanie zewnętrznego managera projektu oraz zespołów wsparcia projektu umożliwia szybsze osiąganie celów biznesowych, wykorzystanie dedykowanych specjalistów bez ponoszenia kosztów rekrutacji, a co najważniejsze, wiedza tymczasowych zewnętrznych managerów transferowana jest do organizacji, powodując wzrost kompetencji u jej pracowników. Zewnętrzni Project Managerowie również redukują stres pracowników oraz powodują unikanie sytuacji demotywujących dla cennych zasobów organizacji.

Typowe wsparcie dotyczy między innymi:

  • Planowania realizacji projektu, w tym produktów oraz pakietów zadań
  • Kontrolowania procesu projektowego
  • Kontrolowania dokumentacji projektowej
  • Zapewnienie sprawnej komunikacji wewnątrz zespołów projektowych
  • Zapewnienia jak najlepszego wizerunku projektu
  • Monitorowania przebiegu realizacji wraz z odpowiednimi działaniami korygującymi bądź eskalacyjnymi

Jak rozpocząć współpracę?

Krok 1Krok 2Krok 3
Telefonicznie lub mailowo umów się z nami na spotkanieOcenimy możliwości współpracyOtrzymasz ofertę podnoszącą efektywność projektu