Zapraszam do zapoznania się z publikacjami mojego autorstwa.Prawno-organizacyjne aspekty realizacji projektów rozwojowych w organizacjach sieciowych

W niniejszym opracowaniu została przybliżona problematyka związana z innowacyjnością i wdrażaniem innowacji oraz wykorzystywaniem w tym celu związków partnerskich o charakterze sieciowym. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców i jednostek sektora B+R województwa łódzkiego, przeprowadzone w celu identyfikacji form prawnych i barier wzajemnej współpracy w ramach sieci partnerskich…

[Czytaj więcej]

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Tematem opracowania jest zagadnienie finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Autorzy skoncentrowali się na uwarunkowaniach finansowych wdrażania nowych produktów i procesów oraz typowych źródłach ich finansowania…

[Czytaj więcej]

Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki

We współczesnym, szybko zmieniającym się otoczeniu, sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętności samodoskonalenia, czyli sposobu przygotowania i wprowadzania zmian wykonywanych pod presją czasu i kosztu. Realizacja zadań zdeterminowanych czasem i zasobami finansowymi jest domeną przedsięwzięć zwanych często w polskiej literaturze projektami…

[Czytaj więcej]

Basics of project management

Project management is a useful process to be adopted by the companies and their managers working in the ever-changing business environment. It basic characteristics such as limited duration and uniqueness and its goals of meeting or exceeding client’s expectation…

[Czytaj więcej]

Sytuacja i oczekiwania pracodawców w mieście Olsztynie

Rynek pracy zarówno w skali globalnej jak i lokalnej podlega nieustannym zmianom. Wpływa na to szereg różnych czynników kojarzonych z postępem cywilizacyjnym, w szczególności związanych z postępem techniki, procesami demograficznymi czy poziomem życia i bezpieczeństwa ludności. Na polskim rynku pracy od dawna prowadzi działalność szereg instytucji zajmujących się badaniem…

[Czytaj więcej]

Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia

Raport z badań społecznych pn. „Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na zmiany na rynku pracy w zakresie struktury zatrudnienia w województwie podlaskim” powstał na zamówienie Samorządu Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wykonawcą byli specjaliści…

[Czytaj więcej]