Finansowanie komercjalizacji technologii i wiedzy

Celem poradnika jest przekazanie czytelnikom wiedzy o podstawowych zagadnieniach dotyczących finansowania komercjalizacji i wiedzy. Materiał podzielono na trzy główne części, które krok po kroku pokazują w jaki sposób można pozyskać różnego typu finansowanie na projekty komercjalizacji. W pierwszym rozdziale zostało wyjaśnione pojęcie komercjalizacji wiedzy i technologii i pokazane jej znaczenie dla gospodarki. Drugi rozdział został poświęcony uwarunkowaniom finansowania projektów komercjalizacji. Jego treść jest oparta na charakterystyce tych projektów, co umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb takiego przedsięwzięcia. Ponadto, pokrótce omówiono w nim główne rodzaje źródeł takiego wsparcia. Trzeci rozdział jest w całości zadedykowany źródłom finansowania, które sklasyfikowano i podzielono pod względem zarówno rodzajów, jak i wykorzystania w kolejnych etapach rozwoju projektu. Publikacja została uzupełniona o studia rzeczywistych przypadków wykorzystania poszczególnych form finansowania.[POBIERZ PUBLIKACJĘ]