Zarządzanie projektami

Zarządzanie Projektami to usługa świadczona na potrzeby klientów, którzy poszukują profesjonalnego Project Managera do obsługi konkretnego projektu lub projektów. Dedykowany Kierownik Projektu zapewni skuteczną i obiektywną obsługę zarządczą. Nasi konsultanci posiadają odpowiednie kompetencje, które gwarantują skuteczne zarządzanie zgodnie z wytycznymi IPMA lub PMI, jak również PRINCE2. Usługa ta świadczona jest często w połączeniu z pełną obsługą Biura Projektu. Możemy zapewnić tymczasowe zarządzanie projektem tak, aby umożliwić skuteczną realizację przedsięwzięć pod względem kosztów, ale także pod względem zarządzania wiedzą i konfiguracją przedsięwzięcia projektowego.

Zarządzanie projektami wymaga dedykowanych, specjalistycznych zasobów oraz angażuje czas kadry zarządzającej organizacji. Wykorzystanie zewnętrznego managera projektu oraz zespołów wsparcia projektowego umożliwia szybsze osiąganie celów biznesowych, wykorzystanie najlepszych specjalistów bez ponoszenia kosztów rekrutacji, a co najważniejsze, wiedza tymczasowych zewnętrznych managerów transferowana jest do organizacji, powodując wzrost kompetencji u jej pracowników. Zewnętrzni Project Managerowie również redukują stres pracowników oraz powodują unikanie sytuacji demotywujących dla cennych zasobów organizacji.

Typowe wsparcie, świadczone przez naszych managerów projektów, dotyczy między innymi:

 • Planowania realizacji projektu, w tym produktów oraz pakietów zadań
 • Kontrolowania procesu projektowego
 • Kontrolowania dokumentacji projektowej
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji wewnątrz zespołów projektowych
 • Zapewnienia jak najlepszego wizerunku projektu
 • Monitorowania przebiegu realizacji wraz z odpowiednimi działaniami korygującymi bądz eskalacyjnymi

Praca naszych managerów zawsze realizowana jest w ścisłej współpracy z zasobami organizacji. W związku z tym, wiedza ekspercka, dotycząca procesów projektowych, zostaje w organizacji, co jest dużą wartością dodaną.

Prowadzenie usług biura projektów (PMO)

Usługa ta może dotyczyć zarówno przydzielenia dedykowanego Project Managera posiadającego odpowiednie certyfikaty oraz potwierdzone praktyką kwalifikacje, jak również może obejmować świadczenie pełnych usług Zarządzania Projektami poprzez wykorzystanie naszego Biura Projektów (PMO). Funkcje pełnione przez biuro projektów są ściśle zależne od potrzeb danej organizacji. Nasze doświadczenie gwarantuje rzetelną analizę potrzeb oraz dostosowanie usługi do rzeczywistych potrzeb i możliwości klienta. Oferta obejmuje między innymi:

 • Administracyjne wsparcie projektów
 • Zarządzanie dokumentacją projektu
 • Zarządzanie podwykonawcami
 • Kontrolę przebiegu projektu
 • Identyfikowanie i ocena ryzyka
 • Raportowanie
 • Monitorowanie postępu prac
 • Audyty jakości
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwój zarządzania projektami w organizacji
 • Standaryzację zarządzania projektami
 • Opracowywanie i rozwój metodyki firmowej
 • Zarządzanie portfelem projektów

Oferujemy również możliwość zlecenia nam zarządzania Państwa projektem. Dedykowany Project Manager gwarantuje realizację wszystkich założeń projektowych, opracowywanie i uaktualnianie planów, rejestrów oraz systematyczne i zgodne z metodyką prowadzenie dokumentacji projektowej. Realizujemy projekty zgodnie z metodyką PRINCE2®, wytycznymi IPMA oraz zgodnie z zaleceniami PMI.