Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia

Raport z badań społecznych pn. „Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na zmiany na rynku pracy w zakresie struktury zatrudnienia w województwie podlaskim” powstał na zamówienie Samorządu Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wykonawcą byli specjaliści z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego „Final Invest” Sp. z o.o. w Łodzi. Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na obszarze województwa podlaskiego w okresie od sierpnia do października 2009 roku.

Zakres badań obejmował:

  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego niezależnie od organu założycielskiego – podległe ministerstwu zdrowia, samorządowi województwa, powiatów i gmin (z uwzględnieniem stacji sanitarno-epidemiologicznych ale z pominięciem zakładów podległych ministerstwu sprawiedliwości, obrony narodowej i ministerstwu spraw wewnętrznych)
  • wybrane środowiska medyczne (niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, apteki, izby, organy kontroli i nadzoru).


[POBIERZ PUBLIKACJĘ]