Prawno-organizacyjne aspekty realizacji projektów rozwojowych w organizacjach sieciowych

W dobie powszechnego dostępu do informacji, globalnej konkurencji, z którą zmagają się nie tylko duże ale również małe i średnie firmy, wdrażanie innowacji staje się poważnym narzędziem walki konkurencyjnej. W niektórych wypadkach wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania jest być albo nie być dla przedsiębiorstwa. Cykl wdrażania innowacji skraca się, natomiast koszty pozostają niezmienne. W obliczu nieuchronności wdrażania nowych rozwiązań, najbardziej efektywnym i skutecznym sposobem realizacji takich projektów jest łączenie się w sieci. W sieci jest bowiem taniej, szybciej i bezpieczniej realizować nawet skomplikowane i złożone przedsięwzięcia innowacyjne.

Dotychczas zostało opublikowanych stosunkowo niewiele prac dotyczących innowacyjności małych przedsiębiorstw istnieje jednak wiele badań dotyczących efektów wdrażanych innowacji. W odniesieniu do sektorów przemysłowych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych badano z naciskiem na wykorzystywanie nowych technologii

Pietras P., Prawno-organizacyjne aspekty realizacji projektów rozwojowych w organizacjach sieciowych, w: Sopińska A., Gregorczyk S., Granice strukturalnej złożoności organizacji”, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-7378-901-2, Warszawa 2014, ss. 95-103,[POBIERZ PUBLIKACJĘ]