Jesteśmy grupą doradców specjalizujących się we wdrożeniach usprawnień zarządzania projektami w firmach prowadzących wiele przedsięwzięć charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem, dużą lub zmienną grupą zasobów, zmiennością otoczenia… Specjalizujemy się we wdrożeniach metodyk waterfall i agile w branżach technologicznych.

Jak rozpocząć współpracę?

Krok 1Krok 2Krok 3
Telefonicznie lub mailowo umów się z nami na spotkanieOcenimy potencjał usprawnień w Twojej firmiePrzeanalizujemy wspólnie możliwe kierunki zmian i podejmiemy decyzję o ewentualnej współpracy

Model współpracy:

Etap
01
Oszacowanie potencjału

Spotkanie 4 godz.
Sposób rozliczenia:
Inwestycja własna firmy Project Management


Ocena wartości potencjalnego usprawnienia. Na tym etapie Project Management nie przyjmie do realizacji zlecenia, dla którego nie ma pewności dostarczenia znaczących rezultatów.
Etap
02
Zatwierdzenie kierunku wdrażanych zmian

Warsztat od 2 do 4 godz.
Sposób rozliczenia:
Inwestycja własna firmy Project Management


Spotkanie z kluczowymi managerami, prezentacja oraz akceptacja kierunków proponowanych zmian w zakresie zarządzania projektami.
Etap
03
Diagnoza

Audyt 2 dni
Sposób rozliczenia:
Inwestycja własna firmy Project Management


Przegląd istniejących procesów, audyt toczących się projektów, spotkania z project managerami. Przygotowanie do warsztatów zespołowego projektowania wdrożenia metodyki zarządzania projektami.
Etap
04
Opracowanie i customizacja metodyki

Praca wewnętrzna Project Management
Sposób rozliczenia:
Ustalona kwota


Opracowanie głównych procesów, procedur, narzędzi i materiałów do szkoleń wewnętrznych w oparciu o przeprowadzony audyt oraz warsztaty.
Etap
05
Warsztaty

Sesja 2 dni
Sposób rozliczenia:
Ustalona kwota


Przekazanie wiedzy na temat planowanej metodyki, wypracowanych rozwiązań, narzędzi, ewentualnie dokumentów oraz przeprowadzenie symulacji. Ustalenie i nadzór nad follow-up dla uczestników warsztatów.