Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Tematem opracowania są źródła finansowania projektów komercjalizacji technologii i wiedzy. Autorzy skoncentrowali się na uwarunkowaniach pozyskiwania źródeł finansowania wdrażania nowych technologii i wiedzy wypracowanej w fazie badawczej projektów innowacyjnych. W niniejszym tomie zostały scharakteryzowane specjalistyczne źródła finansowania nakierowane na finansowanie projektów komercjalizacji technologii.

Treść opracowania została podzielona na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich zostały przedstawione główne zagadnienia związane z pojęciem innowacji, jej szans i konsekwencji dla przedsiębiorstwa. W dalszej części został scharakteryzowany proces wdrażania innowacji wraz z opisem jego przebiegu, opisem metod oceny zdolności wdrożeniowej oraz charakterystyką czynników wpływających na przebieg wdrożenia. Trzecia część zawiera charakterystykę poszczególnych źródeł finansowania.[POBIERZ PUBLIKACJĘ]