Analizy finansowe to usługa świadczona Klientom, którzy poszukują źródeł finansowania dla swoich projektów. W ramach tego obszaru działalności przygotowujemy pełną analizę skutków biznesowych realizacji projektu oraz porównujemy planowaną sytuację po realizacji ze stanem w jakim firma znalazłaby się bez realizacji wskazanego projektu. Dzięki temu Klient otrzymuje pełny obraz wartości jaką wnosi wykonanie planowanego przedsięwzięcia. Efektem końcowym realizacji usługi są dwa dokumenty: uzasadnienie biznesowe projektu oraz biznes plan (lub inny wymagany dokument), który klient może przedłożyć w instytucji wybranej do finansowania danego projektu.

Oferujemy również możliwość przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z każdego, wskazanego przez Klienta lub wybranego przez nas, Programu Operacyjnego.